برموکول (تیلوز) 481

بزودی موجود می شود
توضیحات

Bemocoll 481FQ

برموکول (تیلوز) 481

محصول شرکت اکزونوبل سوئد

وزن هر کیسه: 20 کیلوگرم

بزودی موجود می شود

ویژگی ها
وزن: هر کیسه 20 کیلو گرم
رنگ: پودر سفید
فهرست