تیتان (تیتانیوم دی اکساید)

کیلوگرم / 910،000 ریال
توضیحات

تیتان (تیتانیوم دی اکساید) گرید روتایل

96 % TITAN – RUTILE Grade

وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم

قیمت در 1400/02/19: کیلوگرم/ 910،000 ریال

تماس با ما

فهرست