آستری-و-پوشرنگ-صنعتی

15 پوشرنگ‌ صنعتی (لایه آستری) + ویژگی‌ مهم آن‌ها

آستری صنعتی امکان ایجاد، حفظ و دوام چسبندگی به لایه میانی را دارد. همچنین حاوی پیگمنتهای حفاظت خوردگی (از نوع فعال) است. در این مقاله به معرفی انواع پوشرنگ‌های صنعتی (لایه آستری) پرداختیم.