پودر گل ماش (پیگمنت گل ماش)

اتمام موجودی
توضیحات

پودر گل ماش (پیگمنت گل ماش):

Iron Oxide (Yellow 313)

محصول چین با کیفیتی فوق العاده

وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم

وزن هر پالت: 800 کیلوگرم

قیمت: اتمام موجودی

تماس با ما

ویژگی ها
وزن: هر کیسه 25 کیلوگرم / هر پالت 800 کیلوگرم
رنگ: زرد گل ماشی
فهرست